Brojač posjeta

Ukupno pregleda: 223881

Oralna  hirurgija  je  grana  stomatologije  gdje  se  hirurškim  putem  vrši  liječenje  usta  , zuba  i  vilica .Svi  oralno – hirurški  zahvati  u   našoj stomatološkoj   poliklinici se  obavljaju  u  hirurškom  bloku  (  posebnoj  operacionoj  sali  ) koji  je  opremljen  savremenom  opremom  detaljno  opisanoj  u  poglavlju  savremena  tehnologija . Svi  oralno  -  hirurški  zahvati  se  obavljaju  u  lokalnoj  anesteziji   i  navešćemo  samo  najčešće :

 

Apikotomija  (  resekcija  korjenova  zuba  )

 

Apikotomija    je  uklanjanje  vrha  korijena  zuba , te  patološki  promijenjenog  tkiva  oko  njega . Patološki  promijenjeno  tkivo  predstavlja  difuzni  ili  cistični  periapikalni  periodontitis  ili  radikularnu  cistu . Na  mjestu  uklanjanja   vrha  korijena  zuba  i  patološki  promijenjenog  tkiva , kroz  određeni  vremenski  period  bi  se  trebala  formirati  nova  zdrava  kost . Ovakve  promjene  je  poželjno  što  prije  odstraniti  jer  se  šire  i  mogu  zahvatiti  i  susjedne  zube .

 

Hirurško  uklanjanje  impaktiranih , subimpaktiranih  i  retiniranih  zuba

 

Hirurško  uklanjanje  impaktiranih, subimpaktiranih  i   retiniranih  zuba  predstavlja  hiruršku  intervenciju  gdje  uklanjamo  kost  oko  ovakvih  zuba  da  bi  ih  mogli  izvaditi . Impaktiran  zub  je  zub  koji  nije  niknuo  kad  je  trebao , potpuno  je  prekriven  tkivom  i  ne  vidi  se  u  ustima . Subimpaktiran  zub  je  zub  koji  je  djelimično  niknuo , djelimično  je  prekriven  tkivom  i  vidi  se  dijelom  u  ustima .Retiniran  zub  predstavlja  zub  koji  je  zaustavljen  u  nicanju  ,  potpuno  je  prekriven  tkivom  i  ne  vidi  se  u  ustima . Impaktirani ,  subimpaktirani  i  retinirani  zubi  mogu  da  izazovu  različite  smetnje  u  vidu  bolova , otoka , otežanog  otvaranja  usta  itd .

 

Hirurško  odstranjivanje  zaostalih  korijenova

 

Zaostali  korijenovi  predstavljaju  korijenove  koji  su  zaostali , najčešće  nakon  vađenja  nekog  zuba  ili  nakon  frakture  krunice .Hirurško  odstranjivanje  zastalih  korijenova  se  odvija  na  taj  način  da  se  uklanja  kost  oko  takvih  korijenova ,  te  se  oni  odgovarajućim  instrumentima  vade .

 

 

Hirurško  uklanjanje  benignih  tumora  usne  šupljine  (  papilom , odontom  itd. )

 

Ovakve  tvorevine  se  hirurški  odstrane , a  ivice  rane  sašiju . Mogu  uzrokovati  estetske  i  funkcionalne  smetnje . Nastaju  iz  različitih  uzroka , a  neke  od  njih  mogu  maligno  alterirati  (  preći  u  karcinom )  te  ih  treba  na  vrijeme  odstraniti .

 

Frenulektomija

 

Frenulektomija  je  oralno  -  hirurški  zahvat  kojim  se  oslobađa  skraćeni  ili  zadebljali  frenulum .  Frenulum   je  nabor  koji  povezuje  gornju  i  donju  usnu  sa  zubnim  mesom    te  donju  stranu  jezika    sa   dnom  usne  šupljine . Skraćeni  ili  zadebljani  frenulum  usne  može  uzrokovati  razmak  između   zuba  (  dijastema  )   ili  povlačenje  zubnog  mesa . Skraćeni   frenulum  jezika  može  utjecati  na  govor  i   pokretljivost  jezika . Skraćeni  ili  zadebljali  frenulum  može  kod  odraslih  da  remeti  stabilnost  proteze .

 

Hirurška  nivelacija  (  poravnavanje  )   alveolarnog   grebena

 

Alveolarni  greben  može  biti  neravnog  oblika  sa  reaktivnim  ispupčenjima  koštanog  tkiva (  egzostoze  )  koje  remete   stabilnost  proteza  i  predstavljaju   estetski  i  funkcionalni  nedostatak .Najčešće  nastaju  usljed  grubog  vađenja  zuba  bez  naknadne  kompresije  rane .  Hirurška  nivelacija  alveolarnog  grebena  je  hirurški  zahvat  gdje  se  prikažu  takve  promjene , specijalnim  kliještima  (  Lir )   ili   hirurškim  borerom  promjene  se  izravnaju  ,  a  ivice  rane  sašiju .

 

Hirurško  uklanjanje  cisti  mekih  tkiva  usne  šupljine

 

Ciste  mekih  tkiva  usne  šupljine  se  hirurški  iskruže , a  ivice  rane  sašiju . Nastaju  iz  različitih  uzroka  i  predstavljaju  estetski  i  funkcionalni  nedostatak .Predstavnici  ovih  cisti  su  mukokela , ranula , itd.

 

Hirurško  uklanjanje  fibromatozne  hiperplazije  usne  duplje

 

Fibromatozna  hiperplazija  usne  duplje  predstavlja  abnormalno  uvećanu  sluznicu  usne  duplje  usljed   raznih  hroničnih  nadražajnih  faktora  kao  što  su  neodgovarajuće  proteze ,oštre  ivice  zuba , zubni  kamenac  itd . Terapija  je  hirurška  i  sastoji  se  u  uklanjanju  fibromatozne  hiperplazije  i  ušivanju  ivica  rane  kod  manjih  promjena .

0 0