Brojač posjeta

Ukupno pregleda: 249499

Naš  iskusni  tim  sačinjavaju :

 

Prim.dr   Mirsad  Muradbegović , mr.sc.

specijalista  oralne  hirurgije

 

Osnivač , vlasnik  i  direktor PZU Stomatološke  poliklinike  Muradbegović . Rođen  je  u  Tuzli. Diplomirao  je  na  Stomatološkom  fakultetu  Univerziteta  u  Sarajevu  1971.  godine . Specijalizaciju  iz  oralne  hirurgije  je  završio  1982 .  godine  na   Stomatološkom  fakultetu  Univerziteta  u  Sarajevu . Magistrirao  je  na  Medicinskom  fakultetu  Univerziteta  u  Tuzli 1987. godine na  temu  : „ Utjecaj  lokalne  aplikacije  medikamenata  na  zarastanje  ekstrakcione  rane  „.  Počasno   zvanje   Primarijus   je  dobio  1996. godine .  Kontinuirano  pohađa  domaće  i  strane  tečajeve  .  Govori  engleski  jezik .

 

Dr  Alen  Muradbegović

specijalista  oralne  hirurgije

 

Rođen  je  u  Tuzli. Diplomirao  je  na  Stomatološkom  fakultetu  Univerziteta  u  Sarajevu  2005. godine. Specijalizaciju  iz  oralne  hirurugije  je  završio  2009.  godine  na  Stomatološkom  fakultetu  Univerziteta  u  Sarajevu . Magistrirao  je  2019 . godine  na Univerzitetu  u  Rimu  (  Italija )  na  temu  :  „ Oboljenja  periimplantnog  tkiva  „ .  Kontinuirano  pohađa  domaće  i  strane  tečajeve .  Govori  engleski  jezik .

 

Jasmina   Smajić

stomatološka  sestra

 

Rođena  je  u  Tuzli . Završila  je  srednju  Medicinsku  školu  u  Tuzli  smjer  stomatološka  sestra  1994.  godine.  Kontinuirano  pohađa  domaće  i  strane  tečajeve . Govori  engleski  jezik .

 

Emina  Aljić

zubni  tehničar

 

Rođena  je  u  Gračanici . Završila  je  srednju  Zubotehničku  školu  u  Gračanici  2004. godine. Kontinuirano  pohađa  domaće  i  strane  tečajeve . Govori  engleski   i  švedski   jezik .

0 0