Brojač posjeta

Ukupno pregleda: 128075

Već  26  godina , zadovoljni  pacijenti  su  cilj  našeg  cjelokupnog  rada . Ogromno  iskustvo  sa  velikim  brojem  pacijenata , kao  i  savremena  tehnologija  i  materijali  koje  upotrebljavamo  ,  daju  nam  mogućnosti  da  našim  pacijentima   dajemo  odlične  garancije  na  sve  naše  radove.

Stomatološka  poliklinika  Muradbegović  svim  svojim  pacijentima  daje  sljedeće  garancije :

  • garancija na  plombe  je  2  godine 
  • garancija na  mobilne  protetske  radove  je  3  godine
  • garancija na  fiksne  protetske  radove  je  5  godina
  • garancija na  implantate  je  5  godina

USLOVI  GARANCIJE  NA  FIKSNE  PROTETSKE  RADOVE   I  IMPLANTATE


 

Uslovi  garancije  na  fiksne  protetske  radove( navlake ,mostovi ) 
                                                             
  • pacijenti moraju održavati bezprijekornu  oralnu  higijenu
  • ako protetske nadoknade budu oštećene usljed neke traume ( pad, sudar, itd ), dodatnim stomatološkim tretmanom na drugom mjestu, ili njihova stabilnost bude ugrožena usljed značajne redukcije kosti, nemate pravo na garanciju.                                      
Uslovi  garancije  na  implantate 

  • pacijenti moraju održavati bezprijekornu oralnu higijenu
  • pacijent  mora  tri  puta  godišnje  doći  na  kontrolu
  • u  slučaju  odbacivanja  implantata , ponovnu  ugradnju  ne  plaćate   
  • U  slučaju  pojave  neke  sistemske  bolesti  koja  nepovoljno  utiče  na stabilnost  implantata  u  kosti , ili nekih  lokalnih  faktora  u  ustima  o kojima  se  ne  vodi  računa , nemate pravo  na  garanciju .
0 0