Brojač posjeta

Ukupno pregleda: 241263

Već  21 godinu , zadovoljni  pacijenti  su  cilj  našeg  cjelokupnog  rada . Ogromno  iskustvo  sa  velikim  brojem  pacijenata , kao  i  savremena  tehnologija  i  materijali  koje  upotrebljavamo  ,  daju  nam  mogućnosti  da  našim  pacijentima   dajemo  odlične  garancije  na  sve  naše  radove.

PZU Stomatološka  poliklinika  Muradbegović  svim  svojim  pacijentima  daje  sljedeće  garancije :

  • garancija na  plombe  je  2  godine 
  • garancija na  mobilne  protetske  radove  je  3  godine
  • garancija na  fiksne  protetske  radove  je  5  godina
Uslovi  garancije  na  fiksne  protetske  radove( navlake ,mostovi ) 
                                                             
  • pacijenti moraju održavati bezprijekornu  oralnu  higijenu
  • ako protetske nadoknade budu oštećene usljed neke traume ( pad, sudar, itd ), dodatnim stomatološkim tretmanom na drugom mjestu, ili njihova stabilnost bude ugrožena usljed značajne redukcije kosti, nemate pravo na garanciju.                                      
0 0