Brojač posjeta

Ukupno pregleda: 128065

Implantologija  je  grana  stomatologije  kod  koje  se  zubi  nadomješćuju  dentalnim  implantatima. Osnovne  karakteristike  zubnih  implantata  su  : izgrađeni  su  od  titanijuma, biokompatibilni   su  i  bioinertni   što  znači  da  ih  organizam  ne  odbacuje  jer  ih  ne  prepoznaje  kao  strano  tijelo . Najčešće  su  konusnog  oblika, ne  izazivaju  alergijsku  reakciju , biohemijski  su  potpuno   indiferentni   i  ostaju  nepromijenjeni  u  koštanom  tkivu.  Ugradnja   zubnih  implantata  se  obavlja  u  lokalnoj  anesteziji    i  potpuno  je  bezbolna . Kontaindikacije  za  ugradnju  implantata  su : hemofilija , izrazita  osteoporoza, trombocitopenija , sklonost  ka  alergijama  različitog  tipa. Nakon  usađivanja  implantata , slijedi  period  sraštenja  implantata  sa  košću  tzv.  oseointegracija . Ona  u  donjoj  vilici  traje  tri  mjeseca  , a  u  gornjoj  šest  mjeseci . Za  to  vrijeme , dok  se  ne  pristupi  izradi  definitivnog  protetskog  nadomjestka (  navlake  ,  mosta  ili  proteze ) , pacijent  nosi  privremeni  protetski  nadomjestak .  Ako  je  izgubljen  jedan  zub , da  bi  ga  nadoknadili , postoji  više  rješenja . Jedno  od  njih  je  ugradnja  implantata , koje  je  ujedno  i  najprihvatljivije  rješenje . Brušenje  susjednih  zuba , pogotovo  ako  se  radi  o  zdravim  zubima , je  nužno  rješenje . Jedan  implantat  može  nositi  jednu  metal  - keramičku  ili  cirkon  oksidnu  navlaku ,  više  implantata  može  biti  povezano  u  most  između  sebe  ili  sa  prirodnim  zubima ,  2 -  4  implantata  mogu  nositi  protezu , te  4  ili  6  implantata  može  nositi  most  na  vijke  sa  svim  zubima  koji  se  ne  skida  i  kojeg  može  skidati  samo  stomatolog   (  „All  on  4 „  i  „  All  on  6 „) .Ugradnjom  implantata  se  ujedno   i  sprečava   veća  resorpcija  kosti . Nekada  za  ugradnju  implantata  postoje  prepreke  kao  što  su  nedovoljna  dužina  ili  nedovoljna  debljina  kosti . To  se  može  prevazići  povećanjem  koštanog  volumena  (  augmentacijom ). Za  povećanje  koštanog  volumena  koristimo  umjetne  materijale , a  ako  je  potrebna  veća  rekonstrukcija  koristimo  koštane  transplantate  samog  pacijenta  sa  brade , ramusa  mandibulae  ili  criste  iliacae .

0 0